Προγραμματισμός Τηλεδιασκέψεων (6-10/4)

Featured

ΩΡΑΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:00
9:00
9-9:45
Α ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
10:00Β ΣΑΒΒΑ10
Γ ΣΑΒΒΑ
11:0011-11:45
Β ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
11:30
Α ΣΑΒΒΑ
11:20
Β ΑΛΕΚΟΖΟΛΟΥ
Β1-Β2
ΠΑΣΧΟΣ
12:00Γ1-Γ2
ΠΑΣΧΟΣ
Α1-Α2
ΠΑΣΧΟΣ
ΑΛΛΗ ΩΡΑ

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

isotimi_ekpaideysiΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 2014-2015